Ventilatie

Een voorwaarde voor een gezond binnenklimaat is een goed werkend ventilatiesysteem: de verontreinigde lucht wordt vervangen door verse lucht. Voor de beter geïsoleerde gebouwen is dit zeer belangrijk. Kaspers Technics installeert diverse soorten ventilatiesystemen voor woon- en bedrijfspanden, kantoren, scholen, sportgebouwen, enz.
De montage van ventilatiesystemen omvat:

installeren van leidingtracés

installeren warmteterugwinningssytemen

installeren van woonhuisventilatoren

regelen van luchttoevoer en afvoerroosters

onderhouden van ventilatiesystemen

meten van de afzuigcapaciteit


Wij bij Kaspers Technics zorgen voor het ontwerpen, installen en onderhouden van onder andere mechanische ventilatiesystemen, vraaggestuurde ventilatiesystemen door middel van CO₂-concentratiemeting met sensortechniek, gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning.